Pohřební služba

Pohřební služba

 

Zajistíme Vám celkové pohřební služby, dle Vašeho přání

INFORMACE O POHŘBU a převozy zesnulých NEPŘETRŽITĚ na tel.: 603 877 100, 603 859 196

- tisk parte na počkání
-rozloučení ve smuteční síni v Hořovicích i jiných městech
-církevní obřady v kostele i na hřbitově
-zhotovení smuteční květinové vazby - z čerstvých i umělých květin, možnost zapůjčení květinové výzdoby
-vyřízení matričních i jiných dokladů
-provádění rozptylu na rozptylové loučce v Žebráku u Hořovic - s účastí i bez účasti
-možnost vyřízení pohřbu i ve Vašem soukromí (u Vás doma)

K objednání pohřbu nutno dodat: Občanský průkaz zemřelého, občanský průkaz nebo pas objednatele pohřbu,
rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici), oblečení pro zemřelého.

Můžeme za Vás odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého, řidičský průkaz a pas zemřelého.

Veškeré formality vyřídíme i ve Vašem soukromí. 

 

Provoz kanceláře

V Anýžově ulici 469 nás můžete navštívit v těchto hodinách:

Po   8:00 - 16:30
Út-Pá   8:00 - 15:30


Vyřizování služeb mimo pracovní dobu kanceláře jen po telefonní domluvě.


So-Ne i mimo úřední hodiny - možnost vyřízení pohřbu po telefonické domluvě 

Doplňkové služby - prodej okrasných obalů na urny, zajištění fotokeramických obrázků, hřbitovní svítilny a vázy

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato 
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“